Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz 2017-08-18 14:10:16 Składanie ofert w toku
2017-09-12
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Myśliborzu 2017-08-04 21:32:31 Minął termin składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz 2017-07-17 11:04:02 Minął termin składania ofert