Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Myśliborzu 2017-05-31 12:27:13 Składanie ofert w toku
2017-07-10
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz 2017-05-31 12:23:06 Składanie ofert w toku
2017-07-10